Datat dhe Aplikimet per Llotarine Amerikane 2025

Datat dhe Aplikimet per Llotarine Amerikane 2025

Datat dhe Aplikimet per Llotarine Amerikane 2025 Per kete vit, programi i vizave amerikane Green-Card DV-2025, do te hapet zyrtarisht me date 4 Tetor 2023, dhe do te mbyllet me date 7 Nëntor 2023. Duke filluar nga viti 2019, qeveria amerikane ka vendosur si detyrim...
Llotaria Amerikane DV-2024 Përgjigjet

Llotaria Amerikane DV-2024 Përgjigjet

    Llotaria Amerikane DV-2024Përgjigjet e aplikimeve të bëra në Tetor 2022 dalin me datë 6 Maj 2023   Në këtë artikull ju shpjegojmë hap pas hapi se ku dalin te llotaria amerikane DV-2024 përgjigjet dhe si duhet të veproni për të ditur nëse jeni...
Llotaria Amerikane DV-2023 Përgjigjet

Llotaria Amerikane DV-2023 Përgjigjet

  Te llotaria Amerikane DV-2023 Përgjigjetkanë dalë me datë 7 Maj 2022 ndersa Te llotaria Amerikane DV-2024 (e fundit) Përgjigjetdo dalin me datë 6 Maj 2023   Në këtë artikull ju shpjegojmë hap pas hapi se ku dalin te llotaria amerikane DV-2023 –...